Kilpailun säännöt

 1. Järjestäjä:
  Switzerland Cheese Marketing Nordics
  Malminkaari 13 A, 00700 Helsinki
  y -tunnus 2501559-1
 2. Osallistumiskelpoisuus:
  Kilpailuun saavat osallistua vähintään 18 vuotta täyttäneet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa asuvat luonnolliset henkilöt. Järjestäjän työntekijät ja kampanjan tekemiseen osallistuneet ja heidän perheenjäsenensä eivät kuitenkaan voi osallistua kilpailuun.
 3. Osallistumisaika:
  Osallistumisaika alkaa 15.9.2023 ja päättyy 1.6.2024. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumisessa.
 4. Kilpailuihin osallistuminen:
  Kilpailuun voi osallistua internetissä osoitteessa www.gruyerestories.com täyttämällä kilpailulomakkeelle yhteystietonsa (nimi ja sähköpostiosoite). Kilpailu ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema eikä hallinnoima. Osallistuja antaa yhteystietonsa Järjestäjän kilpailujen käyttöön, ei Facebookille.
 5. Palkinnot:
  Kilpailun palkintona arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken käsintehdyt sveitsiläiset AK-Skis sukset siteillä (arvo 1500€). Palkintoa ei voi vaihtaa, siirtää toiselle henkilölle tai muuttaa rahaksi.
 6. Voittajalle ilmoittaminen ja palkinnon vastaanottaminen:
  Kilpailun järjestäjä ottaa voittajaan yhteyttä hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Mikäli yhteydenotto ei onnistu tai postitettu palkinto palautuu Järjestäjälle virheellisten yhteystietojen tai muun toimitusesteen vuoksi, tai tulee ilmi, että kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai lain vastaisesti tai mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa arvontapäivästä, arvotaan uusi voittaja. Järjestäjällä on oikeus poistaa kilpailusta sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.
 7. Järjestäjän vastuu:
  Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi. Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla.
 8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa:
  Kunkin kilpailuun osallistuneen antamaa sähköpostiosoitetta käytetään ainoastaan voittajan tavoittamiseksi, mikäli osallistuja kieltää suoramarkkinoinnin lähettämisen. Järjestäjällä on oikeus julkaista arvonnan voittajan etunimi, sukunimi ja paikkakunta kilpailun järjestäjän Facebook- ja verkkosivulla.
 9. Immateriaalioikeudet:
  Järjestäjä voi käyttää kilpailuvastausten sisältöä markkinoinnissaan ja muokata niitä.

The Stories of Le Gruyère AOP

Blue Paint Stroke Graphic