Konkurransereglene

 1. Arrangør:
  Switzerland Cheese Marketing Nordics
  Malminkaari 13 A, 00700 Helsingfors
  Organisasjonsnr. FI25015591
 2. Betingelser for å delta:
  Fysiske personer som har fylt 18 år og er bosatt i Norge, Finland, Sverige eller Danmark kan delta i konkurransen. Personer som er ansatt hos arrangøren eller som har deltatt i gjennomføringen av kampanjen samt deres familiemedlemmer kan likevel ikke delta i konkurransen.
 3. Tid for å delta:
  Tiden for å delta starter 15.9.2023 og slutter 1.6.2024. Arrangøren er ikke ansvarlig for tekniske problemer som hindrer deg i å delta i konkurransen.
 4. Deltakelse i konkurransen:
  Du kan delta online på www.gruyerestories.com ved å legge inn dine kontaktopplysninger (navn og e-postadresse) på konkurranseskjemaet. Konkurransen er ikke sponset, anbefalt eller administrert av Facebook. Deltakeren gir kontaktinformasjon som skal brukes i arrangørens konkurranser, ikke til Facebook.
 5. Premier:
  Som premie i konkurransen trekkes håndlagde Swiss AK-Skis ski med bindinger (verdi €1500) blant alle deltakerne. Premien kan ikke byttes, overføres til en annen person eller konverteres til penger.
 6. Meddelelse til vinneren og mottak av premien:
  Konkurransens arrangør kontakter vinneren på den oppgitte e-postadressen. Hvis vinneren ikke kan kontaktes, eller premien sendes tilbake til arrangøren på grunn av feil kontaktinformasjon eller annen leveringshindring, eller det kommer frem at vinneren har brutt konkurransereglene eller loven, eller man ikke kommer i kontakt med vinneren innen to uker fra datoen for trekningen, trekkes det en ny vinner. Arrangøren har rett til å ekskludere deltakere som forsøker å misbruke konkurransen for å påvirke resultatet eller vinnesannsynlighetene.
 7. Arrangørens ansvar:
  Vinneren av premien skal frigjøre arrangøren for alt ansvar og kostnader som kan påløpe når man deltar i konkurransen, mottar eller bruker premien. Denne ansvarsfriheten skal imidlertid ikke redusere forbrukerens rettigheter i henhold til forbrukerbeskyttelsesloven. Arrangørens ansvar overfor deltakerne er begrenset til antallet og verdien av konkurransens premie. Vinneren er ansvarlig for alle andre kostnader, som er knyttet til å godta eller implementere premien. Premien kan ikke byttes ut mot kontanter eller andre produkter. Ved å delta i konkurransen forplikter deltakeren seg til å overholde disse reglene og arrangørens bestemmelser. Arrangøren forbeholder seg retten til å endre reglene ved å kunngjøre endringene på konkurransens nettsted.
 8. Håndtering og bruk av personopplysninger i direkte markedsføring:
  E-postadressen til en deltaker skal bare brukes til å kontakte vinneren hvis den aktuelle deltakeren nekter å motta direkte markedsføring. Arrangøren har rett til å publisere lotterivinnerens fornavn, etternavn og bosted på arrangørens Facebook-side og nettsted.
 9. Immaterielle rettigheter:
  Arrangøren kan bruke innholdet i konkurransesvarene i sin markedsføring og redigere disse.

Historiene om Le Gruyère AOP

Blue Paint Stroke Graphic