Regler

 1. Arrangör:
  Switzerland Cheese Marketing Nordics
  Malminkaari 13 A, 00700 Helsingfors
  FO-nummer 2501559-1
 2. Vem kan delta:
  I tävlingen får endast delta minst 18 år fyllda fysiska personer som bor i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Arrangörens anställda och deras familjemedlemmar kan ej delta i tävlingen.
 3. Tävlingstid:
  Tävlingen pågår från 15.9.2023 till 1.6.2024. Arrangören ansvarar ej för tekniska orsaker som kan skapa hinder för deltagande i tävlingen.
 4. Deltagande i tävlingen:
  Man kan delta i tävlingen på internet på adressen www.gruyerestories.com genom att fylla i sina kontaktuppgifter (namn och e-postadress) på tävlingsblanketten. Tävlingen är ej sponsorerad, organiserad eller administrerad av Facebook. Deltagaren uppger sina kontaktuppgifter för användning i tävlingen, inte Facebook.
 5. Priser:
  Som pris i tävlingen kommer handgjorda schweiziska AK-Skis skidor med bindningar (värde 1500 €) bland alla deltagare. Priset kan inte bytas ut, överföras till en annan person eller omvandlas till pengar.
 6. Utnämning av vinnare och mottagande av priset:
  Tävlingsarrangören tar kontakt med vinnaren via den e-postadress som angetts. Om arrangören ej får kontakt med vinnaren eller det postade priset skickas tillbaka till arrangören på grund av felaktiga kontaktuppgifter eller annat hinder för leverans, eller om det visar sig att tävlingens vinnare brutit mot tävlingens regler eller lagen, eller om tävlingens vinnare ej nås inom två veckor från lottdragningen, lottas en ny vinnare ut. Arrangören har rätt att eliminera sådana deltagare ur tävlingen som försöker missbruka tävlingen för att ändra resultaten eller lotterisannolikheten.
 7. Arrangörens ansvar:
  Vinnaren av priset befriar arrangören från allt ansvar och alla kostnader, som kan orsakas av deltagandet i tävlingen eller mottagandet eller användningen av priset. Denna befrielse från ansvar försvagar dock ej de rättigheter konsumenten har enligt konsumentskyddslagen. Arrangörens ansvar gentemot deltagarna begränsas till tävlingsprisets storlek och värde. Vinnaren ansvarar för alla andra möjliga kostnader som orsakas av godkännandet eller utnyttjandet av priset. Priset går ej att bytas ut till kontanter eller till annan produkt. Genom att delta i tävlingen förbinder sig deltagaren att följa dessa tävlingsregler och arrangörens beslut. Arrangören förbehåller sig rätten till ändring av reglerna genom att meddela om dem på tävlingens webbsida.
 8. Behandling och användning av kontaktuppgifter i direktmarknadsföring:
  Varje deltagares angivna e-postadress används endast för att kontakta vinnaren, om deltagaren förbjuder direktmarknadsföring. Arrangören har rätt att publicera vinnarens förnamn, efternamn och ort på tävlingsarrangörens Facebook- och webbsida.
 9. Immateriella rättigheter:
  Arrangören kan använda och redigera tävlingssvarens innehåll i sin marknadsföring.

Storyn om Le Gruyère AOP

Blue Paint Stroke Graphic