Tävlingsreglerna

1. Arrangör:
Switzerland Cheese Marketing Nordics
Malmbågen 13 A, 00700 Helsingfors
FO.nummer 2501559-1

2. Rätt att delta:
Tävlingen är öppen för fysiska personer som har nått minst 18 års ålder och är bosatta i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Tävlingsarrangörens personal och personer som deltagit i skapandet av kampanjen samt deras familjemedlemmar kan dock inte delta i tävlingen.

3. Tävlingstid:
Tävlingstiden börjar den första september 2022 och upphör den 30 june 2023. Arrangören ansvarar inte för hinder för deltagande i tävlingen, som orakats av IT-problem.

4. Tävlingsdeltagande:
Du kan delta i tävlingen på nätet på adressen www.gruyerestories.fi och www.gruyerestories.se genom att fylla i dina kontaktuppgifter (namn och e-postadress) i tävlingsformuläret. Tävlingen är inte sponsorerad, rekommenderad eller administrerad av Facebook. Deltagaren lämnar sina kontaktuppgifter för användning i Arrangörens tävlingar, inte åt Facebook.

5. Vinster:
Som tävlingsvinst lottas 2,5 kg of Le Gruyère AOP bland alla deltagare. Vinsten kan inte bytas ut, överföras till en annan person eller lösas in mot kontanter.

6. Meddelande till vinnaren och mottagande av vinsten:
Vinnaren kontaktas av Arrangören på den e-postadress som hen har meddelat. Ifall meddelande om vinsten eller vinsten returneras till Arrangören på grund av felaktiga kontaktuppgifter eller annat leveranshinder, eller om det uppdagas att tävlingsvinnaren har handlat i strid med dessa regler eller i övrigt lagstridigt eller om vinnaren inte nås inom två veckor efter dragningen, lottas en ny vinnare ut. Arrangören har rätt att från tävlingen utesluta deltagare som försöker missbruka tävlingen för att ändra lotteriets resultat eller odds.

7. Arrangörens ansvar:
Vinnaren fritar Arrangören från allt ansvar och kostnader som kan uppstå vid deltagandet i tävlingen eller mottagandet eller användningen av vinsten. Denna ansvarsfrihet försvagar dock inte konsumentens rättigheter som följer av konsumentskyddslagen. Arrangörens ansvar gentemot deltagarna är begränsat till mängden av och värdet på den vinst som är föremål för tävlingen. Vinnaren ansvarar för alla övriga möjliga kostnader i samband med att godkänna och motta vinsten. Vinsten kan inte lösas in mot kontanter eller bytas ut mot en annan produkt. Genom att delta i tävlingen förbinder sig deltagaren att iaktta dessa tävlingsregler och Arrangörens beslut. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna genom att meddela om detta på tävlingens webbplats.

8. Behandling och användning av personuppgifter i direktmarknadsföring:
E-postadressen som tillhandahålls av varje deltagare kommer endast att användas för att nå vinnaren, när deltagaren förbjuder direktmarknadsföring. Arrangören har rätt att publicera vinnarens förnamn, efternamn och ort på tävlingsarrangörens Facebook-sida och webbplats.

9. Immateriella rättigheter:
Arrangören kan använda tävlingssvarens innehåll i sin marknadsföring och redigera det.